Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης που στοχεύει στη στήριξη ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού, με τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Οι πελάτες μας

Το πελατολόγιο μας αποτελείται από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, μεταξύ άλλων ελληνικές & πολυεθνικές εταιρείες, εργοστάσια, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, αθλητικούς ομίλους & συλλόγους.

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με ταξιδιωτικούς πράκτορες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους οποίους παρέχουμε μεταφορικές υπηρεσίες αρίστης ποιότητας.

Όλοι οι πελάτες μας είναι εξίσου σημαντικοί για εμάς…!